O MENI
ABOUT ME

Sem diplomirana pravnica in ekonomistka, doktorica pravnih znanosti, redna profesorica prava na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, Jean Monnet Chair profesorica prava EU. Prorektorica UM za …

I am Doctor of Juridical Science with diplomas in law and economics, Full Professor in Law of the University of Maribor, Faculty of Law, Jean Monnet Chair Professor of EU Law. Vice-Rector for  …

VEČ / MORE

RAZISKOVALNO DELO
RESEARCH

Pri raziskovalnem delu se osredotočam na notranji trg EU, zlasti na prost pretok blaga in storitev, digitalno ekonomijo, servitizacijo industrije v EU, regulacijo cen in mednarodne trgovine …

My research work focuses on the EU internal market, in particular free movement of goods and services, digital economy, servitization of industry in the EU, price regulation and regulation of international trade …

VEČ / MORE

POUČEVANJE
TEACHING

Predavam različne vsebine s področja prava EU na Pravni fakulteti UM in na drugih institucijah v Sloveniji in v tujini kot tudi na strokovnih srečanjih in šolah …

I am holding lectures concerning EU law at the Faculty of Law University of Maribor and at other institutions in Slovenia and in other countries as well as at …

VEČ / MORE

STROKOVNO DELO
EXPERT WORK

Moje strokovno delo vključuje komentiranje v medijih, objavljanje aktualnih strokovnih člankov, svetovanje gospodarskim družbam, članstvo v arbitražah in …

My expert work includes comments to various media, topical review articles for law journals, advising companies on EU legal issues, sitting in arbitrations and …

VEČ / MORE

Novice / News

1004, 2019

International workshop on silver economy

By |10/04/2019|

University of Maribor hosted the international workshop on silver economy, where we discussed the importance of active ageing and the role that the University can play in this regard. Professionals from abroad elaborated how this [...]

1004, 2019

(POGLED) (Ra)združene države Evrope

By |10/04/2019|

Večer, 10.4.2019 Janja Hojnik V času, ko Evropa in svet spremljata britansko sago izstopanja iz Evropske unije, prežeto z izenačeno velikima taboroma podpornikov in nasprotnikov EU, se zdi, da imajo zapisi s časa vstopanja Združenega [...]

2803, 2019

Visit of the Hungarian Ambassador Edit Szilágyiné Bátorfi

By |28/03/2019|

​The University of Maribor was visited by the Hungarian Ambassador Edit Szilágyiné Bátorfi, who was accompanied by the Head of Economic Affairs Mr. Lajos Dániel Fehér. The Ambassador was welcomed by the Vice-Rectors prof. dr. [...]

2103, 2019

Visit of the Beijing International Studies University Delegation

By |21/03/2019|

A delegation of the Beijing International Studies University, led by prof. dr. Xiaoyuan Gu, visited the University of Maribor. The delegation was welcomed by the Vice-Rector for Quality, Human Resources and Legal Matters of the [...]

1303, 2019

Država ni golf klub

By |13/03/2019|

Janja Hojnik Večer, 13.3.2019 Po tem, ko je Donald Trump evropske države pozval, naj sprejmejo v Siriji zajete borce, ki so se borili na strani Islamske države, in njihove družinske člane, ki so evropski državljani, [...]

2002, 2019

Article on price discrimination published in Common Market Law Review

By |20/02/2019|

"Tell me where you come from and I will tell you the price: Ambiguous expansion of prohibited geographical price discrimination in the EU" Common Market Law Review, Vol. 56 (2019) 1, pp. 23-60 JANJA HOJNIK [...]

1902, 2019

Odmevi: vračanje evropskih borcev iz Sirije

By |19/02/2019|

Komentar dr. Janja Hojnik, Odmevi, TV SLO, 19. februar 2019    

1302, 2019

Zunanji sovražnik: poljski pujs

By |13/02/2019|

Dr. Janja Hojnik, Večer, 13. februar 2019

“When the going gets tough, the tough get going.”

“You only live once, but if you do it right, once is enough.”
MAE WEST