POUČEVANJE / TEACHING

Education isn’t something you can finish.
(Isaac Asimov)

Courses:

 • Pravni sistem in institucije EU/Legal System and Institutions of the EU – Pravna fakulteta/Faculty of Law (Undergraduate)
 • Pravno notranjega trga EU /EU internal market law – Pravna fakulteta/Faculty of Law (Undergraduate)
 • Digitalni enotni trg/Digital single market – Pravna fakulteta/Faculty of Law (Undergraduate)
 • Angleška pravna terminologija /English Legal Terminology – Faculty of Law and Faculty of Arts UM (master studies);
 • Pravna načela in ekonomska politika notranjega trga EU/Legal principles and economic policy of EU internal market (master programme European Legal Studies);
 • Pravni vidiki digitalne ekonomije v EU/Legal aspects of digital economy in the EU (Master programme European Legal Studies);
 • Pravni izzivi notranjega trga EU/Legal challenges of EU internal market (doctoral studies);
 • Predavanja za Erasmus študente/Courses for Erasmus students;

Jean Monnet activities:

 • Jean Monnet Chair – Smart and Sharing EU Economy, awarded by the European Commission (2016-2019);
 • Holder of a Jean Monnet Module »EU Legal Terminology«, awarded by the European Commission, 2012-2015;
 • Co-ordinator of the European Commission’s Jean Monnet Project »Future Challenges of EU Law«, 2015-2016;

Supervision:

 • European Law Moot Court Competition
 • tekmovanje iz pogajanj za študente prava /negotiations competition for Slovenian law students
 • Amicus Curiae – cooperation with Slovenian courts
 • supervisor of over 100 students’ theses at all study levels (see below for the list)

Other activities:

V tujini / Abroad

V Sloveniji / In Slovenia:

 • Faculty of Law University of Ljubljana,
 • Faculty of Business and Economy University of Maribor;
 • Faculty for international and business studies Celje;
 • Faculty of Informatics UM;
 • Faculty for State and European Studies, Kranj.
Supervisor for Doctoral Dissertations

ROŠIC FEGUŠ, Verena. Vloga aktov mehkega prava v Evropski uniji (pravni in institucionalni vidiki uporabe in pojav hibridnih pravnih področij) : doktorska disertacija. Maribor: [V. Rošic Feguš], 2015. IV, 346 str.https://dk.um.si/Dokument.php?id=81724. [COBISS.SI-ID 4994859]

Supervisor for Master’s Theses

KRPINA, Anamarija. Izvajanje programa Evropske centralne banke o dokončnih denarnih transakcijah (OMT) v luči prepovedi monetarnega financiranja držav članic evroobmočja : magistrsko delo. [Maribor: A. Krpina], 2019. VI, 53, XV f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=73541. [COBISS.SI-ID 5733675]

SATLER, Miha. Neposredna tožba zoper državo članico zaradi kršitve obveznosti postavitve vprašanja v predhodno odločanje nacionalnih sodišč zadnje stopnje : magistrsko delo. [Maribor: M. Satler], 2018. V, 51 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=72929. [COBISS.SI-ID 5694251]

STRMŠNIK, Ana. Presoja skladnosti avstrijskega pristopa k urejanju instituta napotenih delavcev s pravom EU : magistrsko delo. [Maribor: A. Strmšnik], 2018. IV, 71 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=69857. [COBISS.SI-ID 5570091]

LUBI, Doroteja. Primerjava svetovalnega mnenja ESČP in predhodne odločbe Sodišča EU : magistrsko delo. [Maribor: D. Lubi], 2018. V, 67 str. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=69815. [COBISS.SI-ID5569835]

TROBENTAR, Brigita. Posodobitev varstva osebnih podatkov v EU : magistrsko delo. [Maribor: B. Trobentar], 2017. 58 str. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=68519. [COBISS.SI-ID 5479211]

HORVAT, Jerneja. Pravni vidiki Interneta stvari v Evropski uniji : magistrsko delo. [Maribor: J. Horvat], 2017. 86 str. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=68463. [COBISS.SI-ID 5487659]

TRAVNER, Nikolina. Vloga evropskega parlamenta v mednarodni trgovini : magistrsko delo. Maribor: [N. Travner], 2017. VII, 77 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=66356. [COBISS.SI-ID 5431083]

ARNUŠ TABAKOVIĆ, Jasmina. Davčne in socialne ugodnosti obmejnih delavcev v Evropski uniji : magistrsko delo. Maribor: [J. Arnuš Tabaković], 2016. VIII, 132 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=61209. [COBISS.SI-ID5217579]

RAKUN, Katja. Nekonsistentnost varstva pravic potnikov po pravu EU : magistrska naloga. Maribor: [K. Rakun], 2016. 224 str. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=64530. [COBISS.SI-ID 5192235]

PINTAR GOSENCA, Nataša. Odgovornost države za denarne depozite v tujih podružnicah bank v sodni praksi mednarodnih sodišč : magistrska naloga. Maribor: [N. Pintar Gosenca], 2016. VII, 141 str. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=61239. [COBISS.SI-ID 5189931]

PINTER, Karla. Položaj zaposlenih v privatizacijskih postopkih z vidika prava Evropske unije : magistrska naloga. Maribor: [K. Pinter], 2016. 168 str. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=61186. [COBISS.SI-ID 5322795]

TODORI, Teja. Pravica državljanov Evropske unije do socialnega stanovanja v drugi državi članici : magistrsko delo. Maribor: [T. Todori], 2016. 112 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=57528. [COBISS.SI-ID 5120555]

MIHALDINEC, Klara. Privolitev pacientov v obdelavo osebnih podatkov v storitvah mobilnega zdravja oz. m-Zdravja : magistrska naloga. Maribor: [K. Mihaldinec], 2016. 118 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=61572. [COBISS.SI-ID 5200683]

VOGRINEC BRODNJAK, Franja. Sodelovanje delavcev pri upravljanju evropske delniške družbe (Societas Europaea) : magistrska naloga. Maribor: [F. Vogrinec Brodnjak], 2016. 106 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=61328. [COBISS.SI-ID 5217323]

NAGLIČ, Nina. Evropska integracija v luči tehnične standardizacije proizvodov : vpliv sodnega nadzora na standardizacijo proizvodov : magistrska naloga. Maribor: [N. Naglič], 2015. 158 f. https://dk.um.si/Dokument.php?id=82434. [COBISS.SI-ID 5033003]

POVŠE, Iztok. Prosto opravljanje zdravstvenih storitev na notranjem trgu : magistrsko delo. Maribor: [I. Povše], 2009. 107 f. [COBISS.SI-ID 4025131]

STAMENČIĆ, Zoran. Ukrepi Evropske komisije za zmanjšanje administrativnih bremen v Evropski uniji za mala in srednje velika podjetja: magistrsko delo. Maribor: [Z. Stamenčić], 2016. 69 str. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=57745. [COBISS.SI-ID 5085227]

Co-Supervisor for Master’s Theses

VALANČIČ, Darija. Pravni vidik prispevka za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov: magistrska naloga. Maribor: [D. Valančič], 2016. 112 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=61324. [COBISS.SI-ID 5354795]

MAUČEC CIGAN, Bernada. Vpliv zadolženosti občin na pridobivanje sredstev Evropske unije: magistrska naloga. Maribor: [B. Maučec Cigan], 2016. 125f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=61310. [COBISS.SI-ID 5315627]

FRANC, Brigita. Pravni izzivi harmonizacije neposrednih davkov v EU : magistrsko delo. Maribor: [B. Franc], 2015. X, 181 str. https://dk.um.si/Dokument.php?id=82183. [COBISS.SI-ID 5033259]

HOXHA, Arsena. Regional cooperation in the Western Balkans and the perspective of EU accession : master thesis. Graz: [A. Hoxha], 2013. 94 f. [COBISS.SI-ID 4590891]

Supervisor for Undergraduate Theses

KNAPIĆ, Lara. Varstvo osebnih podatkov v ezdravju : diplomsko delo. Maribor: [L. Knapić], 2019. 65 str. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=73516. [COBISS.SI-ID 5734443]

ČOBEC, Sara. Vpliv izstopa Združenega kraljestva iz EU na državljanske pravice iz prava EU : diplomsko delo. Maribor: [S. Čobec], 2019. III, 38 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=73527. [COBISS.SI-ID 5733931]

 

MUHIČ, Mojca. Avtonomija držav članic EU do podeljevanja socialnih dajatev državljanom drugih držav članic : diplomsko delo. Maribor: [M. Muhič], 2018. 28 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=71689. [COBISS.SI-ID 5645355]

 

JERMAN, Klara. Cenovna diskriminacija na spletu z vidika Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov : diplomsko delo. Maribor: [K. Jerman], 2018. 36 str. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=71678. [COBISS.SI-ID 5645611]

 

LAH, Leon. Čezmejna prenosljivost storitev spletnih vsebin na notranjem trgu Evropske unije : diplomsko delo. Maribor: [L. Lah], 2018. II, 28 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=72478. [COBISS.SI-ID5692459

TEMLIN, Urška. Izziv Uberja za delovno pravna razmerja v Evropski uniji : diplomsko delo. Maribor: [U. Temlin], 2018. 31 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=72090. [COBISS.SI-ID 5692715]

 

SMOGAVEC, Sergeja. Pravni izzivi vozil brez voznikov v Evropski uniji : diplomsko delo. Maribor: [S. Smogavec], 2018. 29 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=72363. [COBISS.SI-ID 5692971]

 

VINTER, Tamara. Pravni položaj blaga z dvojno rabo = Legal status of dual-use goods : diplomsko delo. Maribor: [T. Vinter], 2018. 39 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=71926. [COBISS.SI-ID 5645099]

MAJHENIČ, Žan. Raba neustreznih prevodov in izrazov v slovenskih verzijah uredb EU na področju letalstva : diplomsko delo. Maribor: [Ž. Majhenič], 2018. 52 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=69883. [COBISS.SI-ID 5557291

PLEVČAK, Tanja. Pravica iskalcev zaposlitve do socialnih ugodnosti v državi članici gostiteljici : diplomsko delo. Maribor: [T. Plevčak], 2017. 29 str. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=68215. [COBISS.SI-ID5470251]

BRULC, Leon. Pravni vidiki geoblokiranja v Evropski uniji : diplomsko delo. Maribor: [L. Brulc], 2017. 30 str. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=67400. [COBISS.SI-ID 5436203]

JAVORNIK LESKOVAR, Mihael. Davčna diskriminacija rabljenih vozil v novih državah članicah Evropske unije : diplomsko delo. Maribor: [M. Javornik Leskovar], 2016. 27 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=64216. [COBISS.SI-ID5340715]

DOMA, Tadej. Diskriminacija po starosti v sodni praksi sodišča EU : diplomsko delo. Maribor: [T. Doma], 2016. V, 33 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=62833. [COBISS.SI-ID 5340203]

ŠTELCAR, Iris. Institucionalna zasnova Evrazijske unije : diplomsko delo. Maribor: [I. Štelcar], 2016. 29 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=62065. [COBISS.SI-ID 5342763]

SATLER, Miha. Investicijski spori med podjetji in državami : diplomsko delo. Maribor: [M. Satler], 2016. 41 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=62012. [COBISS.SI-ID 5340459]

KENDA, Renato. Iskanje novega zagona evropske zasebne družbe : diplomsko delo. Maribor: [R. Kenda], 2016. 31 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=63775. [COBISS.SI-ID 5339947]

LANGO, Melanija. Izgon državljana EU iz druge države članice iz razlogov javne varnosti v novejši sodni praksi sodišča EU : diplomsko delo. Maribor: [M. Lango], 2016. 40 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=64261. [COBISS.SI-ID 5341739]

DRVARIČ, Iva. Migracijska past : mladoletni migranti brez spremstva – med pridržanjem in deportacijo : diplomsko delo. Maribor: [I. Drvarič], 2016. 25 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=62503. [COBISS.SI-ID 5342507]

ŠTULANOVIĆ, Alma. Podeljevanje državljanstev držav članic Evropske unije na podlagi investicijskih shem kot oblika diskriminacije : diplomsko delo. Maribor: [A. Štulanović], 2016. 26 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=63917. [COBISS.SI-ID 5341995]

KRPINA, Anamarija. Pravica državljanov tretjih držav do prebivanja v EU po razvezi : diplomsko delo. Maribor: [A. Krpina], 2016. 32 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=61581. [COBISS.SI-ID 5340971]

KOSI, Hana. Pravni vidiki velikega podatkovja (big data) : diplomsko delo. Maribor: [H. Kosi], 2016. 28 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=64153. [COBISS.SI-ID 5341483]

ROGAN, Sabina. Prost pretok blaga po odločbi sodišča EU v zadevi Ålands Vindkraft : diplomsko delo. Maribor: [S. Rogan], 2016. 34 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=62904. [COBISS.SI-ID 5343275]

GRIL, Taja. Socialni status delavke na porodniškem dopustu po pravu Evropske unije : diplomsko delo. Maribor: [T. Gril], 2016. 26 f. + pril. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=62688. [COBISS.SI-ID 5342251]

MOKOTAR, Metka. Uporaba solidarnostne klavzule pri zagotavljanju vojaške pomoči drugi državi članici EU : diplomsko delo. Maribor: [M. Mokotar], 2016. 25 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=61953. [COBISS.SI-ID 5343019]

HORVAT, Sabina. Analiza zavarovanj škode iz prometnih nesreč v EU po sodbi sodišča EU v zadevi Vnuk : diplomsko delo. Maribor: [S. Horvat], 2015. 27 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=54917. [COBISS.SI-ID 5070635]

ŠPUR, Matic. Celovit gospodarski in trgovinski sporazum med EU in Kanado (CETA) : diplomsko delo. Maribor: [M. Špur], 2015. 23 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=54687. [COBISS.SI-ID 5055019]

KUŠAR, Kristina. Diskriminacija Romov v EU po odločbi sodišča EU v zadevi Nikolova : diplomsko delo. Maribor: [K. Kušar], 2015. 29 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=54912. [COBISS.SI-ID 5055787]

KOLARIČ, Stefan. Evropska agenda o migracijah : diplomsko delo. Maribor: [S. Kolarič], 2015. 24 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=54776. [COBISS.SI-ID 5055531]

ŽUGELJ, Klemen. Moralna in etična raznolikost držav članic v sodni praksi EU : diplomsko delo. Maribor: [K. Žugelj], 2015. 25 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=55094. [COBISS.SI-ID 5070379]

TANCOŠ, Marina. Pravni položaj ekonomskih priseljencev iz tretjih držav v Evropsko unijo : diplomsko delo. Maribor: [M. Tancoš], 2015. 27 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=53815. [COBISS.SI-ID 5047595]

MEDVED, Martina. Pravno varstvo v okviru prostega pretoka varnih in kakovostnih živil skozi uredbo (EU) ŠT. 1169/2011 : diplomsko delo = Legal protection of food safety and quality under the free movement of goods from the perspective of regulation (EU) No 1169/2011. Maribor: [M. Medved], 2015. 29 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=53930. [COBISS.SI-ID 5046827]

KOVAČIČ, Saša. Socialne pravice študentov, ki študirajo v drugih državah članicah Evropske unije : diplomsko delo. Maribor: [S. Kovačič], 2015. 29 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=54733. [COBISS.SI-ID 5055275]

TROBENTAR, Brigita. Pravice invalidov po sodni praksi Sodišča EU : diplomsko delo. Maribor: [B. Trobentar], 2014. 21 f. https://dk.um.si/Dokument.php?id=66824. [COBISS.SI-ID 4791083]

HORVAT, Jerneja. Pravice turških državljanov v EU po odločbi Sodišča EU v zadevi Demirkan : diplomsko delo. Maribor: [J. Horvat], 2014. 27 f. https://dk.um.si/Dokument.php?id=66588. [COBISS.SI-ID 4790571]

PLANINŠEK, Urška. Priznavanje diplom in drugih znanj pravnikov v EU : diplomsko delo. Maribor: [U. Planinšek], 2014. 31 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=46281. [COBISS.SI-ID 4803115]

KOTOŠEK, Žiga. Svoboda ustanavljanja po odločitvi Sodišča Evropske unije v zadevi Ottica New Line : diplomsko delo. Maribor: [Ž. Kotošek], 2014. 30 f. https://dk.um.si/Dokument.php?id=66794. [COBISS.SI-ID 4793387]

KUKOVEC, Damjan. Evropski svet delavcev : diplomsko delo. Maribor: [D. Kukovec], 2016. 55 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=64339. [COBISS.SI-ID 5236523]

BADOVINAC, Branimir. Kohezijska politika Evropske unije, pomen in težave pri njenem izvajanju v Republiki Sloveniji : diplomsko delo. Maribor: [B. Badovinac], 2016. III, 55 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=63890. [COBISS.SI-ID 5264427]

MALEJ, Anka. Ločitev upravljalcev železniške infrastrukture in prevoznikov v EU : diplomsko delo. Maribor: [A. Malej], 2016. 90 str. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=62885. [COBISS.SI-ID 5266731]

ROŠER, Maja. Načelo institucionalnega ravnotežja : diplomsko delo. Maribor: [M. Rošer], 2016. 53 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=58961. [COBISS.SI-ID 5084459]

ŠIMENC, Špela. Pogoji za pridobitev statusa begunca ali statusa subsidiarne zaščite po pravu Evropske unije : diplomsko delo. Maribor: [Š. Šimenc], 2016. 63 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=63125. [COBISS.SI-ID 5267499]

VIZJAK, Katja. Poslovni model Uber z vidika prava EU : diplomsko delo. Maribor: [K. Vizjak], 2016. 63 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=63072. [COBISS.SI-ID 5268779]

ČEŠNJEVAR, Simona. Pravica do starševskega dopusta v pravu EU : diplomsko delo. Maribor: [S. Češnjevar], 2016. 63 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=63805. [COBISS.SI-ID 5264683]

LAINŠČEK, Darja. Pravica potrošnikov, da so obveščeni o poreklu blaga po pravu Evropske unije in Svetovne trgovinske organizacije : diplomsko delo. Maribor: [D. Lainšček], 2016. 66 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=62143. [COBISS.SI-ID 5266219]

ŠENEKER, Tjaša. Pravice potnikov v letalskem prometu in njihovo uveljavljanje po pravu Evropske unije : diplomsko delo. Maribor: [T. Šeneker], 2016. 70 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=61865. [COBISS.SI-ID 5267243]

GAJŠAK, Anton. Pravna ureditev civilnih brezpilotnih letal – dronov v Evropski uniji : diplomsko delo. Maribor: [A. Gajšak], 2016. 58 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=64289. [COBISS.SI-ID 5265451]

GORNIK, Špela. Pravna ureditev oglaševanja v EU z vidika zaščite otrok : diplomsko delo. Maribor: [Š. Gornik], 2016. 62 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=64274. [COBISS.SI-ID 5265707]

JANIČIJEVIČ, Mateja. Pravne posledice prirejanja podatkov o javnem dolgu s strani držav članic evroobmočja : diplomsko delo. Maribor: [M. Janičijevič], 2016. 76 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=62385. [COBISS.SI-ID5265963]

MATJAŽ, Patrik. Pravni okvir Evropske službe za zunanje delovanje : diplomsko delo. Maribor: [P. Matjaž], 2016. 49 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=62868. [COBISS.SI-ID 5266987]

LISAC, Tina. Pravni vidiki izstopa države članice iz Evropske unije in izstopa iz evrskega območja : diplomsko delo. Maribor: [T. Lisac], 2016. VI, 65 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=62225. [COBISS.SI-ID 5266475]

ZVER, Karmen. Pravni vidiki računalništva v oblaku v Evropski uniji : diplomsko delo. Maribor: [K. Zver], 2016. 57 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=61438. [COBISS.SI-ID 5269035]

DRAŠKOVIČ, Nuša. Reforma Splošnega sodišča Evropske unije : diplomsko delo. Maribor: [N. Drašković], 2016. 55 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=63335. [COBISS.SI-ID 5264939]

FICKO, Jožica. Spletna prodaja zdravil v luči prava Evropske unije : diplomsko delo. Maribor: [J. Ficko], 2016. 48 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=64302. [COBISS.SI-ID 5265195]

SOBOČAN, Drago. Načelo enakega obravnavanja delničarjev v pravu Evropske unije po zadevi Audiolux : diplomsko delo. Maribor: [D. Sobočan], 2015. 57 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=47555. [COBISS.SI-ID 4916523]

RESNIK, Katja. Notranji trg in prodaja prehranskih dopolnil v Evropski unij : diplomsko delo. Maribor: [K. Resnik], 2015. 61 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=47667. [COBISS.SI-ID 4853803]

PRAH, Denis. Regulacija bančništva v senci v EU in ZDA : diplomsko delo. Maribor: [D. Prah], 2015. 83 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=47598. [COBISS.SI-ID 4916267]

BABAJIĆ ŠIRBEGOVIĆ, Inesa. Varstvo otrok pred trženjem alkohola in nezdrave hrane v Evropski uniji : diplomsko delo. Maribor: [I. Babajić Širbegović], 2015. 57 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=47900. [COBISS.SI-ID4905003]

GRLJ, Saša. Denarno kaznovanje držav članic EU po Lizbonski pogodbi : diplomska naloga. Maribor: [S. Grlj], 2014. 62 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=43462. [COBISS.SI-ID 4617515]

NEUVIRT, Gabrijela. Pravice mater pri nadomestnem materinstvu v Evropski uniji (EU) : diplomsko delo. Maribor: [G. Neuvirt], 2014. 43 f. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=66913. [COBISS.SI-ID 4761643]

ČERNOVŠEK, Juš. Pristop Evropske unije k Evropski konvenciji za človekove pravice : diplomsko delo. Maribor: [J. Černovšek], 2014. 68 f. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=64771. [COBISS.SI-ID 4726827]

FIŠER, Sandra. Problematika zakonske neureditve minimalnih plač v Avstriji, Nemčiji in na Švedskem v primeru napotenih delavcev : diplomsko delo. Maribor: [S. Fišer], 2014. 66 f. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=64604. [COBISS.SI-ID 4727083]

ROPAS, Klavdija. Standardizacija in notranji trg EU : diplomsko delo. Maribor: [K. Ropas], 2014. 45 f. https://dk.um.si/Dokument.php?id=68072. [COBISS.SI-ID 4788267]

ŠEMERL-HARMEL, Ana. Vloga Evropske centralne banke v bodoči bančni uniji : diplomsko delo. Maribor: [A. Šemerl-Harmel], 2014. 61 f. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=64831. [COBISS.SI-ID 4760619]

KRPAN, Vesna. Dejansko uresničevanje bistvene vsebine pravic državljanov EU : diplomska naloga. Maribor: [V. Krpan], 2013. 53 f. [COBISS.SI-ID 4549675]

KRAMAR, Dejan. Notranji trg Evropske unije z električno energijo in plinom ter pomen za Slovenijo : diplomska naloga. Maribor: [D. Kramar], 2013. 68 f. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=41149. [COBISS.SI-ID 4553259]

GRASSELLI, Nina. Obrnjena solange doktrina kot odraz dinamičnega razvoja prava EU : diplomska naloga. Celje: [N. Grasselli], 2013. IV, 61 f. [COBISS.SI-ID 4505643]

PEROZZI, Nina. Odgovornost letalskih prevoznikov in pravice potnikov v sodni praksi Sodišča EU : diplomsko delo. Nova Gorica: [N. Perozzi], 2013. [76] f. [COBISS.SI-ID 4511275]

DJURKOVIĆ, Pavel. Šport kot specifična dejavnost v pravni ureditvi EU : diplomsko delo. Maribor: [P. Djurković], 2013. 66 f. [COBISS.SI-ID 4511531]

SELAN, Nežka. Vloga agencije za sodelovanje nergetskih regulatorjev pri vzpostavitvi notranjega trga EU z električno energijo in plinom : diplomska naloga. Maribor: [N. Selan], 2013. 63 f. [COBISS.SI-ID 4616491]

USENIK, Petra. Evropska državljanska pobuda : diplomsko delo. Maribor: [P. Usenik], 2012. 66 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 4373035]

VERBEK, Marijana. Horizontalni pristop k ureditvi varstva potrošnikov v Evropski uniji : diplomsko delo. Maribor: [M. Verbek], 2012. 62 f. [COBISS.SI-ID 4448811]

BEDRAČ, Nuša. Promocija domačih proizvodov in notranji trg EU : diplomsko delo. Maribor: [N. Bedrač], 2012. 59 f. [COBISS.SI-ID 4328235]

MAUČEC, Avguštin. Razmerje med Sodiščem Evropske unije in Evropskim sodiščem za človekove pravice : diplomsko delo. Maribor: [A. Maučec], 2012. VII, 56 f. [COBISS.SI-ID 4470059]

KOSMAČ, Boštjan. Razvoj, sedanjost in prihodnost Schengenskega pravnega reda : diplomsko delo. Maribor: [B. Kosmač], 2012. 65 f. [COBISS.SI-ID 4330283]

REPNIK, Ciril. Uporaba načel notranjega trga Evropske unije za promet z orožjem : diplomsko delo. Maribor: [C. Repnik], 2012. 70 str. [COBISS.SI-ID 4355627]

TURNŠEK, Lucija. Ekonomske sankcije Evropske unije in držav članic proti tretjim državam : diplomsko delo. Rogaška Slatina: [L. Turnšek], 2011. 67 f. [COBISS.SI-ID 4219947]

KOVAČIČ, Maja. Horizontalni neposredni učinek določb direktiv, ki izvajajo splošna načela prava EU : diplomsko delo. Maribor: [M. Kovačič], 2011. 59 f. [COBISS.SI-ID 4266795]

SAJE, Franci. Izgon državljana Evropske unije kot dopustna omejitev pravice do prostega pretoka oseb iz razlogov javnega reda in javne varnosti : diplomsko delo. Maribor: [F. Saje], 2011. 54 f. [COBISS.SI-ID 4261931]

RAJŠP, Mateja. Liberalizacija trga poštnih storitev v Evropski uniji : diplomsko delo. Maribor: [M. Rajšp], 2011. 65 f. [COBISS.SI-ID 4266539]

KARBA, Tamara. Območje svobode, varnosti in pravice po Lizbonski pogodbi : diplomsko delo. Maribor: [T. Karba], 2011. 65 f. [COBISS.SI-ID 4193323]

GALUN, Anja. Demokratična legitimnost komitologije : diplomsko delo. Maribor: [A. Galun], 2010. 51 f. [COBISS.SI-ID 4068907]

PURIŠIĆ, Saška. Netarifne ovire zunanje trgovine EU : diplomsko delo. Maribor: [S. Purišić], 2010. 107 f. [COBISS.SI-ID 4130091]

MARKEŽIČ, Barbara. Nujni postopek predhodnega odločanja kot sredstvo za krepitev sodneva varstva na področjih območja svobode, varnosti in pravice : diplomsko delo. Maribor: [B. Markežič], 2010. Vii, 95 f. [COBISS.SI-ID4075819]

MEDVED, Roman. Pravna regulacija lobiranja v Sloveniji in Evropski uniji : diplomsko delo. Maribor: [R. Medved], 2010. 55 f. [COBISS.SI-ID 4077099]

MIHALIČ, Emil. Pravni okvir prirejanja iger na srečo v EU : diplomsko delo. Maribor: [E. Mihalič], 2010. 65 f. [COBISS.SI-ID 4075307]

DELIČ, Tanja. Pravni vidiki spletnega igralništva v EU in v Sloveniji : diplomsko delo. Maribor: [T. Delič], 2010. 94 f. [COBISS.SI-ID 4167467]

MILOŠEVIĆ, Svetlana. Prilagoditev tržnih dejavnosti državnih monopolov pravilom notranjega trga EU : diplomsko delo. Maribor: [S. Milošević], 2010. 47 f. [COBISS.SI-ID 4079147]

LAMUT, Polona. Prost pretok gensko spremenjenih živil in načelo previdnosti : diplomsko delo. Maribor: [P. Lamut], 2010. 61 f. [COBISS.SI-ID 4068395]

JELAČA, Aleksandra. Prosto opravljanje storitev po pravu EU in STO : diplomsko delo. Hrastnik: [A. Jelača], 2010. 61 f. [COBISS.SI-ID 4037675]

ZAGORC, Tjaša. Registracija motornih vozil s poreklom iz druge države članice : diplomsko delo. Celje: [T. Zagorc], 2010. 55 f. [COBISS.SI-ID 4112683]

BAUMAN, Tomaž. Sodišče EU po Lizbonski pogodbi : diplomsko delo. Maribor: [T. Bauman], 2010. 58 f. [COBISS.SI-ID 4130859]

LUZAR, Igor. Sodno varstvo človekovih pravic v luči uveljavitve Lizbonske pogodbe : diplomsko delo. Ljubljana: [I. Luzar], 2010. 62 f. [COBISS.SI-ID 4028203]

KLIMEŽ, Maja. Varstvo okolja in prost pretok blaga v Evropski uniji : diplomsko delo. Maribor: [M. Klimež], 2010. 60 f. [COBISS.SI-ID 4068139]

LEBER VRAČKO, Katja. Vzajemno priznavanje proizvodnih pravil po pravu Evropske unije : diplomsko delo. Maribor: [K. Leber Vračko], 2010. 64 f. [COBISS.SI-ID 4064811]

HADALIN, Simona. Črpanje nepovratnih sredstev Evropske unije : diplomsko delo. Maribor: [S. Hadalin], 2009. III, 58 str. [COBISS.SI-ID 3934251]

BRGLEZ, Tjaša. Divergentna razlaga pravil o uvozu in izvozu blaga v EU : diplomsko delo. Maribor: [T. Brglez], 2009. 51 f. [COBISS.SI-ID 3981355]

ČEPIČ, Vasja. Javni red in nogometno navijaštvo v Evropski uniji : diplomsko delo. Maribor: [V. Čepič], 2009. 68 f. [COBISS.SI-ID 3977771]

JELERČIČ, Nataša. Načelo sorazmernosti kot kompetenčno načelo prava Evropske skupnosti : diplomsko delo. Ankaran: [N. Jelerčič], 2009. 63 f. [COBISS.SI-ID 3843115]

GRUŠOVNIK, Lara. Svoboda gibanja družinskih članov državljanov EU v luči zadeve Metock : diplomska naloga. Maribor: [L. Grušovnik], 2009. 52 f. [COBISS.SI-ID 4015403]

ROŠIC FEGUŠ, Verena. Likvidacija gospodarske družbe v primeru čezmejnega prenosa sedeža kot kršitev svobode ustanavljanja po členu 43 PES : diplomska naloga. Maribor: [V. Rošic], 2008. 60 f. [COBISS.SI-ID 3820075]

SKOK, Mateja. Napoteni delavci in plačilo za delo po pravu Skupnosti : diplomsko delo. Maribor: [M. Skok], 2008. 60 f. [COBISS.SI-ID 3817259]

ARNUŠ TABAKOVIĆ, Jasmina. Posredna odgovornost držav članic za kršitve svoboščin notranjega trga EU s strani zasebnih subjektov : diplomska naloga. Maribor: [J. Tabaković], 2008. 69 f. [COBISS.SI-ID 3794731]

PIRŠ, Barbara. Pravica do združitve družine državljanov tretjih držav po pravu Evropske unije : diplomska naloga. Maribor: [B. Pirš], 2008. 58 f. [COBISS.SI-ID 3794219]

VAUPOTIČ, Adela. Vloga nacionalnih parlamentov pri odločanju v EU : diplomsko delo. Maribor: [A. Vaupotič], 2008. 68 f. [COBISS.SI-ID 3791659]

ZELIČ, Kristina. Zagotovitev mednarodne varnosti in varstvo pravic posameznika: zadeva Kadi : diplomska naloga. Šentjur: [K. Zelič], 2008. 57 f. [COBISS.SI-ID 3802155]

“The possession of knowledge does not kill the sense of wonder and mystery. There is always more mystery.”
ANAïS NIN