STROKOVNO DELO / EXPERT WORK

“Stay away from negative people. They have a problem for every solution.”
(ALBERT EINSTEIN)

 • member of a selection committee at the European University Institute in Florence (2023-24);
 • member of a commission on gender equality in academia at the Ministry of Science (2021-22);
 • member of the Higher Education Council of the Slovenian Government (2018-22);
 • at different levels involved in discussions on the future of the EU after Brexit (advisory group of the Slovenian Prime Minister, of the President of the Republic, panelist at the roundtable of the Ministry of Foreign Affairs etc);
 • member of the Higher Education Council (2019-)
 • member of the committee in charge of preparing legal basis for the national commission on integrity in science, established at the Academy of Science;
 • member of the advisory group of the Slovenian Research Agency (2016-2018);
 • member of the strategic group “Future Champions Group”, appointed by the Slovenian Government to prepare a development strategy for Slovenia 2050 – since August 2015;
 • member of the group of legal experts appointed by the Slovenian Government to advise the Ministry of Foreign Affairs on succession issues of the former SFRY (since 2014);
 • member of the elections’ commission – election district VIII (2014-2019);
 • member of the professional team of the Slovenian government for EU terminology (2009-);
 • Predsednica arbitraže v zadevi HSE d.o.o. / Chair of an ad hoc arbitration in a case of the Holding of Slovenian Electricity Plants (HSE), 2014-2015.
 • Pravna mnenja za gospodarske družbe/ legal studies for companies: Loterija Slovenije d.d.; Galex d.d.; Kemofarmacija d.d., SIQ; Alta Invest d.d.; Marles d.o.o.; Telekom d.d.; Nova KBM d.d., Lekarne Maribor, Štajerska gospodarska zbornica;
 • Članica nadzornega sveta Elektro Slovenije (Eles d.o.o.) za mandatno obdobje 2016-2020/ member of the supervisory board of Elektro Slovenia appointed by the Slovenian Government for the period 2016-2010.
 • Simpozij panonskih pravnikov, Zalakaritos (HU) 2017;
 • Šola za sodnike upravnih sodišč, Čatež 2015;
 • Dnevi delovnega prava, Portorož, maj 2015;
 • 23. Posvetovanje Inštituta za gospodarsko pravo »Gospodarski subjekti na trgu«, Portorož, maj 2015.
 • Simpozij bančnih pravnikov, Slovensko bančno združenje, Ljubljana, januar 2015;
 • Temelji pravnega sistema EU in vloga nacionalnih parlamentov v njem: predavanje v okviru izobraževanj za poslance v Državnem zboru RS, Ljubljana, januar 2015;
 • Sodniška šola za sodnike upravnih sodišč, Čatež, november 2014;
 • Novosti na področju notranjega trga EU, izobraževanje za sodnike Ustavnega sodišča RS, Ljubljana, julij 2014;
 • Dnevi delovnega prava, Portorož, maj 2014;
 • Koncentracijsko taborišče Rižarna – opomin zgodovine za strpno prihodnost Evrope, predavanje v organizaciji Zavoda PIP in Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer za dijake Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, Ljutomer, maj 2014;
 • 23. posvetovanje Medicina in pravo na temo Čezmejna medicina, Maribor, marec 2014;
 • 22. Posvetovanje Inštituta za gospodarsko pravo »Gospodarski subjekti na trgu«, Portorož, maj 2014;
 • Izvajalka tečaja Angleška pravna terminologija s poudarkom na predpisih EU za sodnike in tožilce, Ministrstvo za pravosodje, Center za izobraževanje v pravosodju, Maribor, Ljubljana, november-december 2013;
 • Diskutantka na posvetu v organizaciji predstavništva Evropske komisije v Republiki Sloveniji, Ministrstva RS za zunanje zadeve in urada vlade za komuniciranje, Demokratična legitimnost in odgovornost: koliko je slišan glas državljanov Evropske unije? Državni zbor, Ljubljana, novembra 2013;
 • Diskutantka na okrogli mizi Zdravljenje po uveljavitvi direktive o čezmejnem zdravstvenem varstvu, Pravna fakulteta v Mariboru, oktobra 2013;
 • 21. Posvetovanje Inštituta za gospodarsko pravo »Gospodarski subjekti na trgu«, Portorož, maj 2013;
 • Diskutantka na odboru za evropske zadeve Državnega zbora RS, Ljubljana, marec 2013;
 • Okrogla miza z naslovom »Kako učinkovito združiti javno in zasebno zdravstvo v korist bolnikov«, Ekonomska fakulteta v Ljubljani, november 2012;
 • 20. Posvetovanje Inštituta za gospodarsko pravo »Gospodarski subjekti na trgu«, Portorož, maj 2012;
 • Seminar »Unutranje tržište« za visoke hrvaške uradnike, predavanje na temo »Slovenska iskustva s pridruženjem unutranjem tržištu EU«, Zagreb, decembra 2011.
  o 19. posvetovanje Inštituta za gospodarsko pravo »Gospodarski subjekti na trgu – novosti in aktualna vprašanja gospodarskega prava« v Portorožu, maja 2011;
 • Četrta konferenca evropskega in primerjalnega prava, PF Univerze v Ljubljani, marca 2011;
 • Slovensko društvo za evropsko pravo: predavanje v Ljubljani, marca 2008 in oktobra 2011;
 • Društvo pravnikov v Mariboru: predavanje februarja 2010, oktobra 2011, marca 2013;
 • Društvo pravnikov v gospodarstvu Pomurja, predavanje v Murski Soboti, januarja 2010 in maja 2013;
 • Dnevi slovenskih pravnikov, Portorož, oktober 2011;
 • Osmi dnevi evropskega prava, Kranjska Gora, november 2010;
 • Dnevi slovenskih pravnikov, Portorož, oktober 2010;
 • Dnevi slovenske uprave, Portorož, oktober 2009;
 • 17. posvetovanje Inštituta za gospodarsko pravo »Gospodarski subjekti na trgu – novosti in aktualna vprašanja gospodarskega prava« v Portorožu, maja 2009;
 • strokovni posvet »Urejanje delovnih razmerij«, Planet GV, v Portorožu, septembra 2007;
 • Združenje svetov delavcev Slovenije: več predavanj na temo delavskega soupravljanja v EU;
 • Center za participativni menedžment: predavanje na temo delavskega soupravljanja v EU;
 • 14. posvetovanje Inštituta za gospodarsko pravo »Gospodarski subjekti na trgu – posodobitev gospodarskega prava« v Portorožu, maja 2005;
 • Slovensko farmacevtsko društvo – okrogla miza o trgovini z zdravili, v Ljubljani, oktobra 2005;
 • Pravna fakulteta v Ljubljani: izobraževalni posvet »Evropska ustava – kaj bo odslej drugače?«, maj 2005;
 • Pravna fakulteta v Ljubljani: predavanje na simpoziju “Avstrijski kulturni forum – Application of EU law”, april 2004;
 • Obrtna zbornica Slovenije: Izzivi vstopa v EU za slovensko obrt: 4. posvet delodajalcev v obrti, januar 2004;
 • Šola evropskega prava v organizaciji Nebre d.o.o. – več predavanj na temo: Prosti pretok blaga, Prosti pretok storitev (2003-2004);
 • Gospodarska zbornica Slovenije: predstavitev z naslovom Lobiranje kot način sodelovanja slovenskega gospodarstva pri sprejemanju evropske zakonodaje, Murska Sobota, 2004;
 • Conference of the Libertas Institute »EEIG in Theory and Practice«, Strasbourg, May 2003.
“Confidence is ignorance. If you’re feeling cocky, it’s because there’s something you don’t know.”
EOIN COLFER