Senat Univerze v Mariboru je na mojo pobudo na seji 18. junija 2019 potrdil pristop Univerze v Mariboru k Deklaraciji o vrednotenju raziskovalnega dela (DORA) iz leta 2013. S tem je Univerza v Mariboru prva slovenska raziskovalna institucija, ki bo pristopila k tej globalni pobudi za izboljšanje načinov vrednotenja raziskovalnega dela in ustrezno dopolnitev bibliometričnega vrednotenja s kvalitativno presojo. Poleg tega je Senat potrdil deset načel iz Leidenskega manifesta o odgovorni rabi metrike.

Gradivo s senata, obrazložitev in prezentacija, ter prevod Leidenskega manifesta v slovenski jezik so dostopni na povezavi.