28. in 29. november 2018

Rikli Balance Hotel, Bled

PROGRAM

29.11.2018 – dr. Janja Hojnik:

Sodelovalno gospodarstvo in delitvena ekonomija – evropski pristop