V ponedeljek, 10. decembra 2018, je v sklopu Študentskega sveta Pravne fakultete Univerze v Mariboru v dvorani Auditorium Maximum na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru potekala okrogla miza na temo »Slovenija v letu 2019 – kam naprej?« Okroglo mizo so s svojim širokim poznavanjem tematike obogatili naslednji pomembni gostje: evropska poslanka ga. Tanja Fajonprof. dr. Boštjan Udovič s Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani in prof. dr. Janja Hojnik s Pravne fakultete Univerze v Mariboru.  Pogovor je oblikoval in vodil g. Matija Stepišnik, odgovorni urednik Večera.

Navzoče študente prava, njihove profesorje in povabljene goste je najprej pozdravila študentka Petra Zupančič, ki je dogodek, ob podpori dekanice prof. dr. Vesne Rijavec ter prof. dr. Tjaše Ivanc, tudi organizirala.  Po izrečenih pozdravnih besedah dekanice, je stekel razgovor na teme, ki v tem trenutku pomenijo izziv in kličejo k iskanju odgovorov in boljših rešitev.

V prvem delu programa so gostje podali svoja razmišljanja o tem, kakšno je globalno in evropsko stanje na različnih družbenih področjih in v povezavi s tem tudi videnje, kakšna bo Slovenija v prihodnjem letu. V nadaljnji diskusiji smo se dotaknili aktualne problematike migracijskih gibanj, tako v Sloveniji kot v Evropski uniji ter analizirali polemiko sprejetja Marakeškega sporazuma. V luči  praznovanja 70. letnice Splošne deklaracije o človekovih pravicah so se dotaknili tudi pridobljenih pravic do svobodnega izražanja, ki pa jih nekateri v imenu demokracije vse pogosteje namenoma zlorabljajo, saj je sovražni govor žal postal skoraj nekaj vsakdanjega v današnji kulturi dialoga.

Družba je prepojena z različnimi informacijami, ki jih omogočajo moderne komunikacijske tehnologije, zaradi česar je ločnica med resnico in neresnico težko določljiva. Zdi se, da se danes namesto reševanja kompleksnih vprašanj, raje zadovoljimo s poenostavljenimi (ideološkimi) razlagami, tovrstni posveti pa so zatorej nedvomno priložnost, da pridobimo odgovore na različna vprašanja. Na okrogli mizi so nnjihovo pripravljenost na spremembe in izzive, ki so pred njimi, analizirali tudi skozi prizmo vladavine prava.