KJE: na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, predavalnica A (mansarda)

Po večletnem trudu skupine šestintridesetih avtorjev, ki so jo sestavljali strokovnjaki z različnih slovenskih pravnih ustanov in Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, predstavljamo terminološki slovar, ki prikazuje pojmovni svet slovenskega prava v nekaj več kot 10.000 slovarskih sestavkih.
Po obsegu gre za enega največjih terminoloških projektov Terminološke sekcije Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, zato bodo o pravni terminologiji in pravnem jeziku spregovorili:
prof. dr. Vesna Kranjc, PF UM, prof. dr. Šime Ivanjko, PF UM, izr. prof. dr. Aleš Ferčič, PF UM, prof. dr. Martina Repas, PF UM, izr. prof. dr. Suzana Kraljić, PF UM, prof. dr. Janja Hojnik, PF UM, izr. prof. dr. Borut Holcman, PF UM in dr. Mojca Žagar Karer, ZRC SAZU, ISJFR.

Udeleženci okrogle mize bodo predstavili in osvetlili pomembne mejnike v razvoju slovenske pravne terminologije, zakaj je Pravni terminološki slovar šele prvi zaključeni pravni terminološki slovar z definicijami, kdo so naslovniki slovarja in kdo so tvorci terminologije, kakšno je razmerje med terminologijo v teoriji (med raziskovalci in visokošolskimi učitelji) in terminologijo v praksi (vpliv zakonodaje, raba terminologije na sodišču), pomen terminološkega dogovora, težave pri prevajanju pravne terminologije in primerjanju različnih pravnih sistemov in druga vprašanja, povezana s slovensko pravno terminologijo.

Pravni terminološki slovar prikazuje pojmovni svet sodobnega slovenskega prava. V več kot 10.000 slovarskih sestavkih predstavljamo terminologijo sodobne slovenske pravne znanosti, pravne prakse in pravne norme (zlasti zakonodaje) po letu 1991. Slovar je namenjen predvsem pravnim strokovnjakom, torej pravnikom, ki opravljajo najrazličnejše poklice (od sodnikov, odvetnikov, notarjev, tožilcev, do vodij kadrovskih služb in pravnih oddelkov v podjetjih). Namenjen je tudi študentom prava in sorodnih ved, saj se tako na strokovno ustrezen način seznanjajo s pojmovnim sistemom slovenskega prava. Za uporabo slovarja je potrebno vsaj osnovno poznavanje pravne stroke.