X. posvet “Pravo in ekonomija” – Digitalno gospodarstvo

KDAJ: Petek, 1. 12. 2017

KJE: Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Mladinska ulica 9, 2000 Maribor
Posvet organiziran v okviru projekta Jean Monnet Chair »Smart and Sharing EU Economy«

Udeležba na posvetu je brezplačna, potrebna pa je predhodna prijava preko SPLETNEGA OBRAZCA.

PROGRAM:

9.00 Začetek posveta in uvodni pozdravi
9.00 – 9.30 Od tradicionalnega v digitalno (dr. Borut Holcman – Pravna fakulteta Univerze v Mariboru)
9.30 – 10.00 Pravo EU 4.0: Enotni trg za sodobne tehnologije (dr. Janja Hojnik – Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
10.00 – 10.30 Potrošniki in digitalna ekonomija: odprta vprašanja (Petra Weingerl – Pravna fakulteta Univerze v Mariboru)
10.30 – 11.00 Digitalizacija v zavarovalništvu (dr. Šime Ivanjko – Pravna fakulteta Univerze v Mariboru)
11.00 – 11.30 Digitalna ekonomija – umestitev elektronskih dokazov in vprašanje vpliva na tradicionalna načela pravdnega postopka (dr. Tjaša Ivanc – Pravna fakulteta Univerze v Mariboru)
11.30 – 12.00 Razprava
12.00 – 12.30 Odmor
12.30 – 13.00 Digitalizacija in delovna razmerja (dr. Darja Senčur Peček – Pravna fakulteta Univerze v Mariboru)
13.00 – 13.30 Delovnopravno varstvo v okolju spletne platforme (dr. Valentina Franca – Fakulteta za management Koper Univerze na Primorskem)
13.30 – 14.00 Iluzija pojma pametne pogodbe (dr. Nataša Samec Berghaus in Klemen Drnovšek – Pravna fakulteta Univerze v Mariboru)
14.00 – 14.30 Odstranitev na zahtevo ali obveznost filtriranja nezakonitih uporabniških vsebin na internetu (dr. Matija Damjan – Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani)
14.30 – 15.00 Vloga prava pri informatizaciji poslovanja v javnem sektorju (mag. Aljanka Klajnšek – Računsko sodišče Republike Slovenije)
15.00 – 15.30 Razprava