Janja Hojnik

Pravna praksa št. 28-29/2018, str. 11-14

V času razraščajočih se trgovinskih vojn, ki jih proti svojim največjim trgovinskim partnerkam sproža ameriški predsednik Donald Trump in zoper ukrepe katerega se države branijo s sprožanjem postopkov pred organi Svetovne trgovinske organizacije (STO) in s povračilnimi ukrepi, EU obeležuje 50. obletnico carinske unije. Predmetni prispevek carinsko unijo EU postavlja v širši kontekst, tako zgodovinsko kot geografsko, ter podaja nekatere primerjave med načeli carinskega prava EU in carinskega prava STO, po katerem se bo presojala nedavna tožba EU zoper ZDA. Namen prispevka je pokazati, da imajo carinske unije večji pomen, kot je le odpravljanje carin med državami.